លទ្ធភាព តិចតួច ដែលបក្ស ប្រឆាំងអាច រួមចំណែកលុប បំបាត់អំពើ ពុករលួយ

សិក្ខាសាលាដែលបានរៀបចំឡើង ដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ កាលពីពេលថ្មីៗកន្លង

ទៅនេះ គឺដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍ ឲ្យសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្ម បានយល់ដឹងពី វិធីប្រឆាំងនឹងអំពើពុរលួរយ។ លោក ព្រាប កុល នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា បានទម្លាយឲ្យដឹង តាមព័ត៌មានក្នុងទស្រុកថា នៅកម្ពុជាប្រពន្ធ័តុលាការ ត្រូវបានគេចាត់ទុកដោយប្រជាជនកម្ពុជាថាជាស្ថាប័នពុករលួយ

ខ្លាំងបំផុត។

ទោះបីថាគណៈបក្សប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិ ទទួលបានតួនាទី ជាប្រធានគណៈកម្មការស៊ើប

អង្គេតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងរដ្ឋសភាក្ដី ប៉ុន្តែលទ្ឌភាពដែលអាចរួមចំណែកក្នុការលុបបំបាត់អំំ

បុគ្គលិក សម្រាប់បំរើការគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីជំរុញឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងារអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយជោគ

ជ័យ ដូចស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយ។

សរុបសេចក្ដីទៅ ការទាមទារអំណាច ក្នុងជួរគណៈកម្មការទាំង៥របស់បក្សប្រឆាំងនៅរដ្ឋសភា

គឺពិតជាពុំអាចធ្វើការកែទម្រង់អ្វីបាននោះឡើយ ពសេសគឺគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេត និងប្រឆាំងអំពើ

ពុករលួយដែលប្រជារាស្ត្រផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តតែម្ដង។ ហើយការទទួលយកតួនាទីដែលពុំអាចអនុវត្ត

បានរបស់បក្សប្រឆាំង គឺពិតជាបានជំរុញឲ្យទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រត្រូវបាត់បង់មួយភាគធំក្នុងអាណត្តិទី៦នៃ

ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាជាក់ជាមិនខាន៕

Filed in: ព័ត៌មានសំខាន់ៗ, ព្រឹត្តិការណ៏នយោបាយ
© 2502 La Presse Nationale. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.