សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ដោយមានការជូនដំណឹង បញ្ឈប់ឈ្មោះសឿន ចិន កាលពីថ្ងៃទី23 ​ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022 មូលហេតុអង្គភាពខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការចំណាយទៅលើប្រាក់ពន្ធដោយតម្រូវឲ្យមានអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មី ក្នុងការចំណាយដើម្បីដំណើរការអង្គភាពបន្តទៀត ។ ប៉ុន្តែក្រោយពីបានជូនដំណឹងរួចមកលោក សឿន ចិន បានស្នើសុំគ្រប់គ្រងគេហទំព័រការសែតជាតិ ដោយការចំណាយទាំងអស់គឺលោក សឿន ចិន ជាអ្នកធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ក្នុងការចំណាយ ។ អាស្រ័យដូចបានជំរាបជូនជាថ្មីគឺលោកសឿន ចិន មិនត្រូវបានបញ្ឈប់ពីអង្គភាពឡើយ ។ ដំណឹងនេះសូមផ្ដល់ជូនស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច និងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មេត្តាជ្រាប ។

ភ្នំពេញថ្ងៃទី24 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022

 

Filed in: ព័ត៌មានសំខាន់ៗ, ព័ត៌មានសង្គម
© 2024 La Presse Nationale. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.